۱۴۰۰ پنج شنبه ۳۰ دي
هئیت علمی

اسامی اعضای هیئت علمی عضو شورای پژوهشی

نام و نام خانوادگی

رشته

مرتبه علمی

سمت

دکتر فاطمه آذرکیش

بهداشت بارداری

استادیار

معاون تحقیقات و فناوری

دکتر عبدالکریم موذنی

بیوشیمی بالینی

استادیار

مدیر تحقیقات و فناوری

دکتر فرزانه فرجی شهریور

فیزیولوژی پزشکی

استادیار

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی

دکتر نسترن حیدری خیاط

پرستاری

استادیار

مدیر گروه پرستاری

دکتر زهرا عطاردی

بهداشت بارداری

استادیار

مدیر گروه مامایی

آقای وحید زراعتی

بیوفیزیک

کارشناس ارشد

کارشناس پژوهش

خانم صیداملک دادخواه

پرستاری

مربی

مدیر گروه بهداشت محیط

آقای الهیار شهنوازی

پرستاری

مربی

مدیر گروه فوریتهای پزشکی

تاریخ به روز رسانی:
1398/11/30
تعداد بازدید:
344
Powered by DorsaPortal